Wyróżnienia na III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Gastronomicznej

III Wojewódzki Konkurs Wiedzy GastronomicznejDnia 15 marca 2018 roku w siedzibie SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej odbył się III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej.

Reprezentanci Branżowej Szkoły Wielozawodowej Specjalnej I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej Kamil Budzyński, Angelika Grzelczak otrzymali wyróżnienie.

Uczniowie zostali przygotowani przez p. Katarzynę Prościńską.

Absolwent Łukasz Bicki stypendystą Ministra Edukacji Narodowej

Absolwent Łukasz Bicki stypendystą Ministra Edukacji NarodowejW dniu 04.04.2018 r. w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Lublinie, odbyła się uroczystość wręczenia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, panią Teresę Misiuk, dyplomów stypendystom za wybitne osiągnięcia w nauce i działaniach podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego w roku szkolnym 2016/2017. Z naszego województwa lubelskiego stypendium otrzymało 38 uczniów. W tej grupie znalazł się Łukasz Bicki, absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15 z kierunku piekarz. Łukasz brał udział w konkursach zawodowych i aktywnie uczestniczył w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz środowiskowych.

Sukcesy naszych uczniów w wojewódzkich edycjach turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichW dniu 04.01.2018 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, odbyły się wojewódzkie eliminacje do dwóch ogólnopolskich konkursów: XXIII edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz XXI edycji Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego i Piekarskiego im. Anny Butki.

Sebastian Mastalerz został podwójnym laureatem zajmując I miejsce w dwóch turniejach wojewódzkich.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy