Mateusz Kowalski stypendystą Lubelskiej Kuźni Talentów

Lubelska Kuźnia TalentówMiło nam poinformować o tym, że uczeń klasy III cz Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2 o kierunku piekarz - Mateusz Kowalski - otrzymał stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019 -2021”

 Stypendium zostało przyznane na okres 10 miesięcy tj. od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w łącznej kwocie 4000 zł, tj. 400 zł miesięcznie. Otrzymane stypendium uczeń może przeznaczyć na cele edukacyjne związane z potrzebami naukowymi tj.: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup materiałów dydaktycznych oraz innych pomocy naukowych.

 Mateuszowi gratulujemy sukcesu, bowiem otrzymane stypendium jest dużym wyróżnieniem zwieńczającym jego pracę i włożony trud. Życzymy, aby kolejne lata nauki owocowały podobnymi osiągnięciami. 

Mateusz Kowalski

Opublikował: Jacek Słupczyński

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy