Nasi stypendyści „Lubelskiej Kuźni Talentów” na podium wśród szkół branżowych

Nasi stypendyści „Lubelskiej Kuźni Talentów” na podium wśród szkół branżowychMiło nam poinformować o tym, że w tym roku dwoje uczniów Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2 kierunku piekarz, otrzymało stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023”. Znaleźli się w gronie pięciu najlepszych stypendystów wszystkich branżowych szkół zawodowych w województwie lubelskim, zajmując dwa czołowe miejsca. Są nimi Emilia Gajaszek z kl.3a, która została wpisana na pierwsze miejsce listy rankingowej, oraz Adrian Kajdaszuk z kl. 3aw który uplasował się na drugim miejscu. Opiekunem dydaktycznym uczniów podczas trwania projektu jest p. Katarzyna Prościńska.

Nasi stypendyści „Lubelskiej Kuźni Talentów” na podium wśród szkół branżowychProgram ten zakłada przyznanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., w łącznej kwocie 3500 zł, tj. 350 zł miesięcznie. Otrzymane stypendium uczeń może przeznaczyć na cele edukacyjne związane z potrzebami naukowymi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowanie i zdjęcia: Katarzyna Prościńska

 

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy