Internat

Internat SOSW nr 1 w Lublinie

Internat jest integralną częścią naszej placówki, mieszkają w nim przede wszystkim uczniowie spoza Lublina chociaż w szczególnych sytuacjach losowych także z terenu miasta. Pracuje we wszystkie dni nauki szkolnej oraz weekendy. Pobyt w internacie jest całkowicie bezpłatny, jedyne koszty to odpłatność za wyżywienie.

Każda grupa ma do dyspozycji funkcjonalne, dobrze wyposażone oraz estetycznie urządzone pomieszczenia mieszkalne oraz świetlicę, w której koncentruje się duża część codziennych zajęć. Pokoje są 3 – 4 osobowe, każdy segment mieszkalny ma również łazienkę i toaletę. W najbliższej przyszłość planowany jest generalny remont wszystkich sanitariatów, obecnie jedna z grup może cieszyć się taką nowoczesną, przystosowaną do potrzeb mieszkańców łazienką.

 

InternatInternat

InternatInternat

Kuchnia dydaktycznaKuchnia dydaktyczna

Mieszkańcy podzieleni są na grupy, z każdą pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra wychowawców, w większości to nauczyciele dyplomowani. W internacie pracują również panie psycholog i pedagog wspierające kadrę pedagogiczną oraz młodzież w rozwiązywaniu różnych życiowych problemów. Z ich porad i wsparcia mogą korzystać również rodzice i opiekunowie.

Praca każdej grupy przebiega zgodnie z opracowanym planem, który uwzględnia potrzeby, zainteresowania i możliwości podopiecznych. Do każdego podchodzimy w sposób indywidualny. Wszyscy pracownicy naszej placówki dbają, aby mieszkańcy czuli się tu bezpiecznie, mieli możliwość właściwego przygotowania się do lekcji, rozwijania zainteresowań i pasji, pożytecznego i ciekawego spędzania czasu wolnego.

W internacie dzieje się naprawdę dużo. Organizowane są ciekawe zajęcia edukacyjne i wychowawcze, imprezy, uroczystości, konkursy, wycieczki, zabawy, zawody sportowe itp. Możemy poszczycić się tym, że przez wiele lat wypracowaliśmy pewne formy pracy, które są już naszą tradycją, i które przynoszą pozytywne efekty nie tylko w czasie pobytu w internacie, ale także w dorosłym, samodzielnym życiu naszych podopiecznych.

Bardzo wiele miejsca poświęcamy na sprawy związane z promocją zdrowego stylu życia. Dzięki staraniom wielu wychowawców nasza placówka może poszczycić się Wojewódzkim Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie.

Wychowawcy na co dzień realizują wiele własnych programów i cykli zajęć, które w znaczący sposób wpływają na właściwy rozwój podopiecznych, wzbogacają i uzupełniają działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie ich do życia w społeczeństwie. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna i obejmuje szeroką gamę zagadnień takich m.in. jak: profilaktyka zachowań ryzykownych, ekologia, wychowanie przez teatr, wychowanie przez czytanie, zajęcia kulinarne, sportowe, turystyczne, rękodzielnicze i inne.

Dużą zasługę w podnoszeniu jakości pracy jak i uatrakcyjnianiu wychowankom pobytu w internacie mają działające w nim koła zainteresowań:

  • ekologiczne
  • teatralne
  • koło PCK
  • sportowe
  • kulinarne „Młodej Gosposi”
  • patriotyczne
  • turystyczne

Ciekawą formą pracy wychowawczej internatu jest propagowanie wśród naszych podopiecznych idei wolontariatu. Stanowi ona znakomitą przestrzeń do kształtowania i utrwalania społecznie pożądanych postaw takich jak odpowiedzialność, empatia, współdziałanie i poświęcenie. Od wielu lat wychowankowie pracują i są wysoko oceniani przez kierownictwo oraz pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.

Na terenie internatu działa prężnie Młodzieżowa Rada Internatu, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup. Rada inicjuje wiele ciekawych imprez, akcji charytatywnych, uroczystości. Rada stanowi ważny element wychowawczy, uczy odpowiedzialności i samodzielności, daje także młodzieży poczucie sprawczości.

Na co dzień współpracujemy z różnorodnymi instytucjami i organizacjami, które wspierają nasze wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze działania, a jednocześnie dają możliwość szerszego prezentowania naszych osiągnięć. Stanowią doskonałą formę promocji placówki wśród mieszkańców miasta i regionu.

Nasi podopieczni wraz z opiekunami wielokrotnie brali udział w imprezach organizowanych na terenie miasta. Oferta naszego internatu była zawsze wysoko oceniana przez organizatorów i uczestniczących w nich mieszkańców.

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

InternatInternat

Internat

Na terenie internatu działa również świetlica szkolna, do której uczęszczają uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Młodzież uczestnicząca w zajęciach świetlicowych ma możliwość spędzenia czasu przed i po lekcjach w sposób atrakcyjny i pożyteczny pod opieką wychowawców internatu.

Internat - świetlicaInternat - świetlica

Internat - świetlicaInternat - świetlica

Internat - świetlicaInternat - świetlica

Internat - świetlicaInternat - świetlica

Internat - świetlicaInternat - świetlica

Internat - świetlica

Więcej informacji na temat działań prowadzonych w naszej placówce znajdą Państwo na naszym Ośrodkowym Facebooku.

 

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy