Historia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej, rozpoczęła swoją działalność od roku szkolnego 2017/2018, została przekształcona z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która funkcjonowała od roku szkolnego 1952/1953. Była jedyną tego typu szkołą w województwie, a swoim zasięgiem obejmowała także inne regiony. Naukę, wówczas w zawodzie krawieckim, rozpoczęło 16 uczniów. W następnych latach wprowadzono kolejny kierunek - gospodarstwo domowe. Szkoła nie posiadała własnego lokalu, dlatego też korzystała przez dwa lata z budynku i urządzeń Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Królewskiej 11 w Lublinie.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa1 lutego 1960 r. szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Radziwiłłowskiej. Pomimo kłopotów lokalowych szkoła cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. W roku szkolnym 1974/75 naukę rozpoczęło w niej 166 uczniów. W roku 1981 placówka otrzymała lokal użytkowany dotąd przez Milicję Obywatelską przy ulicy Staszica 3 w Lublinie. Wprawdzie starania o budowę nowego lokalu dla szkoły rozpoczęto już w 1959 r., lecz nauczyciele i uczniowie musieli wiele lat czekać na ten budynek. Rozpoczęły się pełne samozaparcia starania dyrekcji, grona pedagogicznego i wielu sojuszników szkoły w celu
otrzymania od władz decyzji budowy gmachu. Na podkreślenie zasługuje tu ogromny wysiłek, jaki włożył dyrektor Marian Galant. Usilne starania jego i wielu innych osób zostały uwieńczone powodzeniem. W 1973 r. zatwierdzono lokalizację budynku, a w 1981 r. uzyskano zgodę Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na rozpoczęcie budowy. Na realizację tego projektu trzeba było jednak poczekać jeszcze kilka lat.

Zasadnicza Szkoła ZawodowaW dniu 26.10.1992 r. szkoła otrzymała wreszcie nowy budynek przy Al. Spółdzielczości Pracy 65, w którym do dziś uczy się nasza młodzież. Z dniem 1.11.1992 r. powołano Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie w wyniku połączenia Ośrodków nr 1 i nr 3.

W roku szkolnym 2012/2013 obchodziliśmy 60-lecie powstania naszej placówki. W ramach Ośrodka obecnie funkcjonują dwie szkoły: Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Uczniowie mogą korzystać z internatu..
Z biegiem lat dzięki zaangażowaniu dużej liczby osób, a przede wszystkim wieloletniej dyrektor Ośrodka - Teresy Słoń - swoje miejsca w kompleksie budynków przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 znalazły również: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent”. Powołano również do życia Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW Nr 1, którego zadaniem statutowym jest pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby wychowanków.
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w LublinieDzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł: Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW nr 1, Rada Rodziców Ośrodek cały czas doposażany był i jest w nowe pomoce i środki dydaktyczne. Powstały trzy pracownie komputerowe. Zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zmodernizowano i wyposażono pracownie warsztatowe pod kątem dostosowania ich do wymogów egzaminów zewnętrznych. Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów przez OKE, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w LublinieWażnym wydarzeniem w roku szkolnym 2010/2011 było zakończenie remontu wszystkich obiektów. Przeprowadzona termomodernizacja, wymiana okien, podłóg, pokrycia dachów i elewacji oraz wymiana części traktów komunikacyjnych sprawiły, że Ośrodek nabrał nowego blasku.

Dzięki tym wszystkim działaniom śmiało można stwierdzić, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy Alei Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie jest jedną z najlepiej i najnowocześniej wyposażonych placówek po tej stronie Wisły.

 

 

 

 

 

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy