Dokumenty placówki


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Informuję że do dnia 15 kwietnia 2023 roku należy złożyć oświadczenie o dochodach za rok 2022 niezbędnego do naliczenia odpisu ZFŚS na rok 2023.

Niezłożenie oświadczenia będzie skutkowało otrzymaniem świadczeń socjalnych w wysokości 50% kwoty bazowej.

Jednocześnie prosimy o informację, jeżeli zmieniony został numer konta, na który mają być przelewane świadczenia.

Kontakt: tel. 81 747 66 68 w. 37

w/w dokumenty prosimy dostarczyć lub wysłać na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
Aleja Spółdzielczości Pracy 65, 20 – 147 Lublin

DO POBRANIA:

 

 

 

 


* Powyższe dokumenty nie są przeznaczone do kopiowania.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy