Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2021/2022 kadrę pedagogiczną stanowi 114 nauczycieli i wychowawców. Jest to zgrany i twórczy zespół pedagogów oddanych całym sercem młodzieży specjalnej troski. Wysoki poziom kwalifikacji, ogromna wiedza i doświadczenie w pracy z młodzieżą sprawia, że nasz Ośrodek jest jednym z wiodących w regionie, a nawet w kraju. 

mgr Marcin Rakowski

mgr Marcin Rakowski
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Lublinie


mgr Marta Mendelska

mgr Marta Mendelska
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Lublinie

mgr Joanna Bidyńska

mgr Joanna Bidyńska
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Lublinie

mgr Iwona Klukowska - Fryc

mgr Iwona Klukowska - Fryc
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Lublinie


Stopień awansu

zawodowego

Liczba nauczycieli
Dyplomowany 82
Mianowany 17
Kontraktowy 11
Stażysta 4
Ogółem 114

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy